Sinds 1 januari 2022 is de EU regelgeving met betrekking tot het gebruik van aroma’s in biologische thee veranderd. De nieuwe aroma’s moeten voor tenminste 95% bestaan uit de originele smaakbron. Als je bijvoorbeeld een aardbei aroma neemt, moet 95% van het aroma daadwerkelijk komen van biologische aardbeien.

Waarom aroma?

Bij sommige theesoorten is het nodig om extra aroma toe te voegen om een duidelijke en stabiele smaak te verkrijgen. Een schijfje gedroogde citroen in je theemelange zorgt er helaas niet voor dat de thee ook echt die superfrisse citroensmaak heeft.

Wat houdt de verandering van natuurlijk aroma naar 100% biologisch aroma in?

Voorheen werd het gebruik van natuurlijke aroma’s goedgekeurd. Natuurlijke aroma’s moeten uit een natuurlijke bron komen. Daarnaast moeten deze aroma’s ook op natuurlijke wijze uit de bron gehaald worden, denk aan koken of fermenteren (natuurlijke gisting). In geval van een aardbeienaroma kan dat bijvoorbeeld betekenen dat het deels uit aardbei en deels uit appel kan komen. Deze appels kun je vervolgens een aardbeiensmaak geven in een laboratorium.

Dit laatste kan nu niet meer. Nu zou een aroma enkel afkomstig moeten zijn van bio aardbeien. Dat is heel mooi omdat dit heel transparant en ook heel logisch is. Maar er zitten ook een aantal nadelen aan.

1. Duurzaamheid: we willen natuurlijk thee leveren met zo weinig mogelijk impact op het milieu. Je kunt je voorstellen hoeveel bio-aardbeien er verbouwd, vervoerd, bewaterd e.d. moeten worden voor een beetje aardbei smaak. “Natuurlijker / 100% biologisch” betekent dus helaas niet dat het ook duurzamer is.

2. Smaak en kwaliteit: de 100% biologische aroma’s zijn veel minder sterk en stabiel. De smaak en geur is minder constant over een langere periode en neemt sneller af. Dit betekent in de praktijk dat de kwaliteit van de thee (te) snel achteruit gaat.

3. Prijs: het proces om een biologisch aroma te maken is veel intensiever en duurder dan het op brede schaal ontwikkelen in een lab. Er zijn meer grondstoffen nodig (in het geval van bijvoorbeeld vanille is dat bijna onbetaalbaar) wat meer opslag, vervoer, arbeid en dus meer kosten met zich meebrengt. Het drijft de thee van biologische theeblaadjes op, de keuze van een 100% bio aroma. 

Onze keuze

Bij Tea Bar zijn we al een jaar bezig met het ontwikkelen en doortesten van onze bio theesoorten met de “nieuwe 100% bio” aroma’s. Bij een groot gedeelte van de blends zijn we tot de conclusie gekomen dat ze veel minder van kwaliteit zijn als we  voor de nieuwe 100% bio aroma’s zouden kiezen.

Wat nu?

Bij onze voorgaande biologische thee komt 95% van de ingrediënten nog steeds van biologische oorsprong. Alleen van het 'natuurlijke aroma' vervalt de bio stempel. De biologische ingrediënten in een melange blijven we vermelden door middel van een sterretje. Voor nu kiezen we voor uitmuntende smaak en kwaliteit, duurzaamheid en vooral veel drinkplezier boven een biologisch keurmerk voor een gedeelte van ons thee assortiment.

Concreet;

· Tea Bar blijft wel SKAL gecertificeerd, het assortiment gecertificeerde theesoorten wordt iets kleiner.

· Theesoorten zonder aroma zoals de Yoga Spirit en pure soorten zoals Rooibos en Black Darjeeling blijven biologisch.

· Tea Bar blijft zich ontwikkelen en verdiepen in de nieuwe aroma’s en thee. We blijven blenden en experimenteren en richten ons op de innovatie van smaakontwikkeling om het bio assortiment weer uit te kunnen breiden.

---

Tea Bar is geregistreerd bij SKAL.nl met het SKAL nr 108300. Ieder bedrijf dat via het web biologische voedingsmiddelen, biologische diervoeding of biologische planten en/of bloembollen verkoopt moet zich bij Skal registreren.
Tea Bar is officieel gecertificeerd door SKAL om bologische thee te verkopen, op te slaan en om te pakken.

Biologische thee is thee met een officieel EU keurmerk omtrent het biologisch verbouwen van het product. 

Het doel van bio plantages is gericht op het in stand houden van de ecologie zonder bodem, lucht of water vervuiling.

Thee wordt geproduceerd in de afwezigheid van gesynthetiseerde chemicaliën zoals pesticiden, fungiciden, herbiciden, groeiregulators en geconcentreerde meststoffen. 

Natuurlijk voorkomende, gemalen producten en omvangrijke en geconcentreerde organische meststoffen worden gebruikt voor resistente cultivars, regulering van het microklimaat of door de introductie van bio controlemiddelen die natuurlijk worden geëxtraheerd zonder gebruik te maken van anorganische oplosmiddelen.

De plantage moet voldoende geïsoleerd zijn om ervoor te zorgen dat er geen verontreinigende stoffen of verontreinigende stoffen zijn die uit andere bronnen vloeien of drijven. Er moet een bufferzone van voldoende breedte aan alle kanten van het gebied zijn, afhankelijk van de topografie van het gebied, om bovengenoemde veiligheid te waarborgen. De minimum breedte van de bufferzone moet 100 meter zijn. De minimumdiepte van het bodemprofiel moet 1,5 tot 2,0 meter zijn en de status van organische stoffen moet op middellange tot hoog niveau zijn, afhankelijk van de hoogte en de regenval van het gebied. Op het thee landgoed  is een eeuwige bron van water vrij van verontreinigende stoffen vereist voor grootschalige compostbereiding, die essentieel is voor de biologische teelt. Deze bron moet 10 jaar reeds onder toezicht staan, herleidbaar gedocumenteerd.

Voordat er over gegaan kan worden in een gebied tot het aanplanten van thee moet er drie jaar tussen het laatste gebruik van synthetische agrochemicaliën liggen. Men kan de thee als "bij de conversie biologische thee" beginnen met het verkopen van de thee pas na het verstrijken van een jaar vanaf het begin van de omzetting. Thee kan alleen na de afronding van de omzetting van drie jaar worden verkocht als "biologische thee".

Betekent dit nu dat er altijd bestrijdingsmiddelen worden gebruikt bij Tea Bars niet-bio thee? 

Zeker niet. De BIO certificering kost geld en tijd en is niet voor elke plantage weggelegd. 

Waarom is bio thee eigenlijk duurder?

Extra arbeiders zijn verplicht voor bio teelt in vergelijking met conventionele thee-cultivatie en zijn verplicht voor slijpen, compostbereiding, onkruidbestrijding, toepassing van omvangrijke en geconcentreerde organische meststoffen en schaduwregulering.

Maar hoe bestrijden de biologische theeplantages dan ziektes als ze geen pesticides gebruiken?

Pest- en ziektebestrijding bij biologische thee teelt is voornamelijk preventief en niet genezend. Als insecten en ziekten optreden, worden niet-toxische biologische methoden toegepast. In een evenwichtig ecologisch systeem worden de plaag- en ziektebestanden gecontroleerd door het gebruik van resistente klonen, evenwichtige voedingsstoffen, parasieten en roofdieren, feromonen, kruidsprays en door passende culturele activiteiten. Bepaalde rupsen zoals spoelworm, bladrollen en thee-tortrix kunnen in zekere mate worden gecontroleerd door handmatig verwijderen van de besmette scheuten tijdens het plukken. Blisterroesziekte kan gecontroleerd worden door het gebruik van resistente klonen en door het microklimaat te veranderen door het verdunnen van schaduwbomen.

bron: http://www.upasitearesearch.org