Tea Bar is geregistreerd bij SKAL.nl met het SKAL nr 108300. Ieder bedrijf dat via het web biologische voedingsmiddelen, biologische diervoeding of biologische planten en/of bloembollen verkoopt moet zich bij Skal registreren.
Tea Bar is officieel gecertificeerd door SKAL om bologische thee te verkopen, op te slaan en om te pakken.

Biologische thee is thee met een officieel EU keurmerk omtrent het biologisch verbouwen van het product. 

Het doel van bio plantages is gericht op het in stand houden van de ecologie zonder bodem, lucht of water vervuiling.

Thee wordt geproduceerd in de afwezigheid van gesynthetiseerde chemicaliën zoals pesticiden, fungiciden, herbiciden, groeiregulators en geconcentreerde meststoffen. 

Natuurlijk voorkomende, gemalen producten en omvangrijke en geconcentreerde organische meststoffen worden gebruikt voor resistente cultivars, regulering van het microklimaat of door de introductie van bio controlemiddelen die natuurlijk worden geëxtraheerd zonder gebruik te maken van anorganische oplosmiddelen.

De plantage moet voldoende geïsoleerd zijn om ervoor te zorgen dat er geen verontreinigende stoffen of verontreinigende stoffen zijn die uit andere bronnen vloeien of drijven. Er moet een bufferzone van voldoende breedte aan alle kanten van het gebied zijn, afhankelijk van de topografie van het gebied, om bovengenoemde veiligheid te waarborgen. De minimum breedte van de bufferzone moet 100 meter zijn. De minimumdiepte van het bodemprofiel moet 1,5 tot 2,0 meter zijn en de status van organische stoffen moet op middellange tot hoog niveau zijn, afhankelijk van de hoogte en de regenval van het gebied. Op het thee landgoed  is een eeuwige bron van water vrij van verontreinigende stoffen vereist voor grootschalige compostbereiding, die essentieel is voor de biologische teelt. Deze bron moet 10 jaar reeds onder toezicht staan, herleidbaar gedocumenteerd.

Voordat er over gegaan kan worden in een gebied tot het aanplanten van thee moet er drie jaar tussen het laatste gebruik van synthetische agrochemicaliën liggen. Men kan de thee als "bij de conversie biologische thee" beginnen met het verkopen van de thee pas na het verstrijken van een jaar vanaf het begin van de omzetting. Thee kan alleen na de afronding van de omzetting van drie jaar worden verkocht als "biologische thee".

Betekent dit nu dat er altijd bestrijdingsmiddelen worden gebruikt bij Tea Bars niet-bio thee? 

Zeker niet. De BIO certificering kost geld en tijd en is niet voor elke plantage weggelegd. 

Waarom is bio thee eigenlijk duurder?

Extra arbeiders zijn verplicht voor bio teelt in vergelijking met conventionele thee-cultivatie en zijn verplicht voor slijpen, compostbereiding, onkruidbestrijding, toepassing van omvangrijke en geconcentreerde organische meststoffen en schaduwregulering.

Maar hoe bestrijden de biologische theeplantages dan ziektes als ze geen pesticides gebruiken?

Pest- en ziektebestrijding bij biologische thee teelt is voornamelijk preventief en niet genezend. Als insecten en ziekten optreden, worden niet-toxische biologische methoden toegepast. In een evenwichtig ecologisch systeem worden de plaag- en ziektebestanden gecontroleerd door het gebruik van resistente klonen, evenwichtige voedingsstoffen, parasieten en roofdieren, feromonen, kruidsprays en door passende culturele activiteiten. Bepaalde rupsen zoals spoelworm, bladrollen en thee-tortrix kunnen in zekere mate worden gecontroleerd door handmatig verwijderen van de besmette scheuten tijdens het plukken. Blisterroesziekte kan gecontroleerd worden door het gebruik van resistente klonen en door het microklimaat te veranderen door het verdunnen van schaduwbomen.

bron: http://www.upasitearesearch.org